Służy do zwieńczenia studni 315, 400 i 425.

Teleskop montowany jest na rurze wznoszącej karbowanej 315, gładkiej 400, karbowanej 425 za pomocą manszet

MOW 290/315, FW 290/400 i MFW 290/425.

 

 

Charakterystyka

 

Zabezpiczenie: powłoka bitumiczna

Wymagania i badanie zgodne z PN-EN 124


DO POBRANIA


Zdjęcie produktu Rysunek techniczny Deklaracja zgodności