Uniwersalny adapter osłonowo-wspierający kwadratowe włazy teleskopowe DN 315 o wymiarach 355 x 355 mm.

W nawierzchni bitumicznej strona skośna jest stroną wspierającą właz, natomiast w nawierzchni brukowej właz jest osadzony w zagłębieniu osłonowym adaptera - strona kwadratowa. Osadzany jest na podbudowie cementowej w nawierzchni brukowej. W nawierzchni bitumicznej wymagane jest poprawne wypełnienie oraz zagęszczenie warstwy bitumicznej pod adapterem.

 

 

Charakterystyka

 

Materiał: kompozycja polimerów termoplastycznych (PVC, PE, PEX)

Wytrzymałość na ściskanie: 400 kN zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07

Nasiąkliwość: 0,02% zgodnie z PN-EN ISO 62:2008

Mrozoodporność w wodzie:

F150 (bez zmiany wytrzymałości i struktury powierzchni)

Mrozoodporność w 2% roztworze NaCl:

F50 (bez zmiany wytrzymałości i struktury powierzchni)

Odporność termiczna:  od -30 C do +60 C (w pracy ciągłej) oraz do 180 C podczas montażu w nawierzchni asfaltowej

Krajowa Ocena Techniczna: IBDiM-KOT-2017/0047 


DO POBRANIA


Rysunek techniczny